ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  โรงพยาบาลสงขลา

เก่งดี     มีสุข

ปลูกสำนึก    รักษ์ชุมชน

สนใจพัฒนาตนเอง

เร่งประสานชุมชนแดนใต้

 


เปิดรับสมัคร แพทย์พี่เลี้ยงประจำปีการศึกษา 2563

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  โรงพยาบาลสงขลา เปิดรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยงประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 9 อัตรา 

 - เปิดรับสมัครวันที่  21 ตุลาคม 2562 ถึง 12 พฤศจิกายน 2562

 - สอบสัมภาษณ์วันที่ 4 ธ.......

เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน โรงพยาบาลสงขลา

       

         สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว  กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  โรงพยาบาลสงขลา  เปิดรับสมัตรแพทย์ประจำบ้าน  จำนวน 5 อัตรา

คุณสมบัติ

            คุณสมบัติในการสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบ.......

ชิม เที่ยว แชร์

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา ได้มีการจัดกิจกรรมพุธบ่าย ในหัวข้อเรื่อง “ชิม เที่ยว แชร์” ในวันพุธ ที่ 16 ตุลาคม 2562 โดยมีคุณสโรชา รัตนะ ตำแหน่ง Local community manger เป็นวิทยา.......

ร่วมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันฝุ่น PM 2.5

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก  โรงพยาบาลสงขลาร่วมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันฝุ่น PM 2.5  เนื่งจากสถานการณ์ไฟไหม้ป่าบนเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซีย  พัดเข้าปกคลุมพื้นที่ทางภาคใต้ตอนล.......

กิจกรรมวิ่ง 2nd MEC SK FUNRUN 2019

สโมสรนักศึกษาแพทย์ มนร. และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสงขลา ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่และบุคลากร โรงพยาบาลสงขลาทุกท่านที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมวิ่ง 2nd MEC SK FUNRUN 2019 เดิน-วิ่ง เพื่อสบทบ.......

  


 


 

Core value : MEC.SK

       M  = Moral, ethic

       E  = Excellence service

       C  = Continuous Progression

       S  = Social accountability

       K  = Knowledge provider


 

หลักสูตรการเรียนการสอน

  1. ใช้หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งศูนย์แพทย์ฯมีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตร เป็นแนวทางในการบริหารหลักสูตร

         และจัดการเรียนการสอน        

  1. กำหนดแพทย์ผู้รับผิดชอบหลักของกลุ่มรายวิชาต่างๆ เพื่อเป็นผู้จัดทำประมวลรายวิชา แผนการสอน บริหารการจัดการเรียนการสอน จัดสอบและประเมินผลในกลุ่มรายวิชานั้นๆ
  2. อาจารย์แพทย์ทุกท่านจะต้องผ่านการอบรมด้านแพทยศาสตร์ศึกษาอย่างน้อยในหัวข้อ Basic and Clinical teaching และ Assessment
  3. แต่งตั้งอาจารย์แพทย์เพื่อเป็น อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาแพทย์ไม่เกิน 3 คน ต่ออาจารย์ 1 ท่าน
  4. การจัดการเรียนการสอนจะเน้นให้นักศึกษาเป็นศูนย์การการเรียนรู้ ให้ใช้ปัญหาสุขภาพในท้องถิ่นเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ (Community-based approach) โดยจะร่วมมือกับโรงพยาบาลชุมชน สถานีอนามัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ เช่น อบจ., อบต., เทศบาล และชุมชนต่างๆ
  5. จัดกิจกรรมให้กับนักศึกษา เพื่อปลูกฝังเจตคติให้มีความเอื้ออาทรต่อท้องถิ่นชนบท มีทักษะในการทำงานเป็นทีม มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถออกไปปฏิบัติงานในชนบทอย่างมีความสุขและยาวนาน    

 


 

 

Link ที่เกี่ยวข้อง

สาระบทความความรู้สำหรับผู้ชาย มีทั้งสุขภาพ เซ็กส์ งาน เสื้อผ้าแฟชั่น รองเท้าแฟชั่น อาหารเพื่อคุณหนุ่มๆ ติดตามอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับบุรุษได้ที่นี่
002839
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
82
106
702
1328
1797
1042
2839

Your IP: 3.209.80.87
2019-10-18 21:01

ข่าวประชาสัมพันธ์

© 2019 Medical Education Center Songkhla Hospital